Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality/News

Ostrovský muzejní spolek končí. Webové stránky budou v provozu do října, pak už ne. Facebookový profil bude smazán koncem roku, kdy spolek bude likvidován také administrativně. Bohužel se tento koncept ukázal jako neživotaschopný a tudíž asi i zbytečný. Děkuji všem, kteří mi při vedení spolku pomáhali i těm, kteří nám fandili. To však samo o sobě nestačí. Snad se ještě k nějakému podobnému projektu vrátíme ve šťastnějších a osvícenějších časech. Mgr. Lukáš Hanzl, předseda spolku

 

V posledních měsících začala dramaticky růst návštěvnost našeho webu, individuálních IT adres, jednotlivých návštěv, i samotných kliknutí na články.

prehledy-duben.png

 

https://mapy.cz/letecka-2006?mereni-vzdalenosti&x=13.00084&y=50.28027&z=16&m3d=1&height=897.4121704101562&yaw=-299.176&pitch=-25.449&3dr=1&rm=930JpxZAdl

 

 

Květnový výlet spolku - Od doby bronzové až do středověku na březích Ohře

V sobotu dne 6. 5. 2017 podniká Ostrovský muzejní spolek archeologickou vycházku pro veřejnost na okolní hradiště ve Velichově a Radošově. Akce je naprosto volná a zúčastnit se může kdokoli má zájem, výklad je zdarma, občerstvení sebou a po cestě příležitostně v místních hostincích ve Velichově a Radošově. Doporučujeme pevné boty a sportovní oblečení. V případě velké nepřízně počasí (vytrvalý déšť, bouřka, vychřice atd.) bude akce zrušena.

SRAZ JE V 10:00 POD VÝŠKOVKOU NA KŘÍŽENÍ LIDICKÉ A KLÍNOVECKÉ ULICE

Členská schůze spolku -Nepřehlédněte, změna

Členská schůze spolku proběhne v pátek 12. května 2017 od 17:00 v hostinci Pegas v Ostrově všichni členové i příznivci, či zájemci o členství jsou srdečně zváni.

Program: 1) Přijetí nových členů a naopak info o odchodu některých dřívějších

               2) Rekonstrukce předsednictva spolku 

               3) Nové projekty spolku a spolupráce s dalšími organizacemi

               4) Prezentace nově vznikajícího Muzejního sborníku v papírové podobě

               5) Různé a volná diskuze

Dubnová vycházka proti proudu času po Via Regia

V sobotu dne 8. 4. 2017 podniká Ostrovský muzejní spolek archeologickou vycházku pro veřejnost po staré královské cestě z Ostrova na hrad Hauenstein a dále do Stráže nad Ohří odkud je plánován návrat do  Ostrova zpět vlakem. sraz je v 10:00, u restaurace Družba, akce je naprosto volná a zúčastnit se může kdokoli má zájem, výklad je zdarma, občerstvení sebou a po cestě příležitostně v místních hostincích v Krásném Lese a ve Stráži. Doporučujeme pevné boty a sportovní oblečení. V případě velké nepřízně počasí (vytrvalý déšť, bouřka, vychřice atd.) bude akce zrušena. 

Program:

1) rybniční soustava Borecké rybníky relikt časně novověké krajiny ze 16. století

2) samota Ovčárna lokalita z mladší až pozdní doby bronzové

3) hrádek Květnová

4) tvrziště v Maroltově

5) Krásný Les, občerstvení

6) Horní Hrad, možnost návštěvy zříceniny hradu a zámku

7) Zbrojní hamr a Soumarská stezka 

8) Stráž, zde výklad k tažení Dagoberta (viz Sámova říše) a Karlomanna (syn Karla Velikého) do nitra Čech, pro fyzicky zdatnější možná návštěva Himlštejna eventuálně pramene Korunní kyselka

9) cesta vlakem domů

Hledáme

Nové členy z řad milovníků přírody a historie, krásných umění, muzeologie, archeologie, etnografie etc., kteří by se chtěli spolu s námi podílet na vybudování moderního muzea v Ostrově, fungujícího na skutečně profesionální úrovni.

Naše aktivity se neomezují jen na propagační činnost, ale věnujeme se také sbírkotvorné a badatelské činnosti jejímž cílem je rozšíření vědeckého poznání o našem regionu, a příprava podmínek pro založení muzea jako skutečně vědecké instituce. Kromě přednáškové a publikační činnosti vytváříme sběrem přírodnin a starožitností základ budoucích sbírek muzea. Naši členové a příznivci provádí i drobné výzkumy, jak teoretické (studie), tak primární v terénu (archivní rešerše,rekognoskace, mapování, sběr přírodnin atd.). 

Ozvat se nám můžete na e-mailovou adresu: ostrovskymuzejnispolek@email.cz

 

Hledáme nové autory

Baví tě psát a často narážíš na témata, o kterých by se mělo mluvit? Máš dobrou znalost českého případně ještě nějakého jiného jazyka? Kontaktuj nás a můžeš se stát autorem naše muzejního věstníku i spoluautorem našeho webu. Nepožadujeme strukturované životopisy ani formální dopisy, ale chuť, čas a motivaci ovlivnit zpravodajské dění na poli vzdělávacím , v našem regionu i mimo něj. Stačí napsat mail, ve kterém se stručně představíš a zaslat samotný příspěvek.

Možnost zapojit se není omezená pouze na autory článků, vítáme ve svých řadách i šikovné fotografy a "filmaře". Pokud nemáš zájem o dlouhodobou spolupráci, můžeš svými články přispívat jednorázově, nebo nám poslat náměty z historie, geologie, archeologie, botaniky, etnologie, umění, současné kultury, muzejní problematiky, o kterých jsi přesvědčen(a), že by se mělo v Ostrově mluvit.

Pokud máš co říct, neváhej nás kontaktovat, rádi tvůj hlas vyslyšíme!

                                                                          Lukáš Hanzl

Nově jsme zprovoznili i anglickou verzi webových stránek pro lepší propagaci našeho města a činnosti spolku v zahraničí. Pochopitelně se tato verze zatím nachází v jakémsi raném pracovním stádiu a bude v příštích týdnech a měsících postupně dotvářena a zlepšována.

 

Loni na podzim, u příležitosti krajských a senátních voleb, několik členů vlády včetně premiéra navštívilo naše město, nyní je zde k dispozici z té události videozáznam.

 

 

Thrash-punková kapela Doupov jejíž písňové texty se věnují dějinám i přírodním pamětihodnostem doupovského mikroregionu má už svůj první, i když zatím neoficiální,hudební videoklip.

Nepropásněte výstavu Terakotová armáda v Thermalu.

 

213512120430010_03.jpg

Vedlejší roli lékárníka a filmového manžela Ester Kočičkové zpodobnil v seriálu Já Mattoni také ostrovský rodák JUDr. Martin Václav Hanzl

V příštím roce se budeme zabývat převážně renesančním obdobím, a přineseme vám mnoho překvapivých historických příběhů, medailonů známých renesančních osobností spojených s naším městem i mikroregionem, včetně úplně nových pohledů na ně. Mnoho nových objevů k tomuto dějinnému období Ostrovska, doposud není zakotveno v širším povědomí a je to vskutku škoda. Seznámíme se blíže významnými šlechtickými rody i význačnými jedinci, kupř. s nedávno (2011) vědci univerzity v Kielu objeveným Augustinem Pflegerem, v 17. století evropsky významným pozdně renesančním skladatelem a ostrovským rodákem. Kromě něj se budeme zabývat i osobnostmi Johanna Mathesia jáchymovského theologa a přítele Martina Luthera, otcem a synem Cranachy věhlasnými malíři a dalšími. Neopomeneme ani téma poněkud tajemné a na Ostrovsku stále málo probádané a tím je místní alchymistická tradice.

Mimořádná zpráva:

Právě nás kontaktoval advokát Barrister Martin Adams. Pricipal Attorney,(Adams& Associate) Bd du Zio Nukafu-Wuiti, Lome-Togo s informací, že náš spolek je jediný žijící příbuzný našeho občana tragicky zesnulého v Togu na rychlostní silnici Nouvissi a přestože jej hledal 2 roky, našel jej až nyní, prý dle shody jmen. Po našem příbuzném údajně zbylo 12,5 milionu USD, kterým hrozí zabavení. Přes jistou lákavost této sumy dovolil jsem si drze a zcela nedemokraticky, toto oznámení ignorovat a dědictví po našem zemřelém spoluobčanovi s poněkud bizarním jménem Ostrovský muzejní spolek nepřevzít. Nemějte mi to prosím za zlé :-)

 

Archeologie Jáchymov. Případ ztraceného sklepa.

(podzim 2016)

Během revitalizace náměstí na Slovanech odkryli při zemních pracích dělníci historické sklepy, které patřily k původní jáchymovské radnici v 16. století.
Zdroj: http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/kopli-do-zeme-a-nasli-tam-historicky-sklep-20161107.html
Zdroj: http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/kopli-do-zeme-a-nasli-tam-historicky-sklep-20161107.html

 

Slavnostní otevření muzea minerálních vod a značky Mattoni

 

Po dvou staletích se do ostrovského zámeckého parku vrátilo divadlo, tak jak zde fungovalo za Goethových časů. Doufejme, že nám vydrží včetně klasických inscenací Edmonda Rostanda, Williama Shakespeara, Carla Goldoniho, Moliéra, Aloise Jiráska, Antona Pavloviče Čechova, Jaroslava Vrchlického, bratří Mrštíků a dalších, které se už ze své podstaty do zámeckého parku výborně hodí.

 

 

 

 

Již jsou známy záměry vedení města se Starou radnicí i přilehlými objekty, muzeum nebude! Více v návrhu projektu zde:

Čp. 48, Staré náměstí, bývalá restaurace Radnice, včetně navazujících ploch Návrh využití: Potřeba obnovy čp. 48 a jeho uvedení do provozu je naléhavé nejen z důvodu špatného technického stavu objektu, ale také z důvodu jeho mimořádného potenciálu. Obnovený objekt bude zpřístupněn veřejnosti a bude sloužit obyvatelům a návštěvníkům města. V přízemí objektu bude umístěno sídlo a provozovna (kanceláře a provozní zázemí) nově vznikající destinační agentury a turistické informační centrum (infocentrum), které bude poskytovat co nejkomplexnější informace a služby, zaměřené na město Ostrov a spádové území – destinace Ostrovsko (viz. kap. 10.3). Stávající infocentra v Domě kultury, v Klášterním areálu a na zámku Ostrov by pak sloužila jako lokální terminály k zajišťování vybraných dílčích služeb. Dále budou v přízemí WC pro návštěvníky objektu a výtah, který bude společným výtahem i pro sousední objekt Staré radnice v č. p. 46, což umožní bezbariérový přístup imobilním klientům. V zadním traktu budovy se v současné době nacházejí dvě garáže. V novém využití mohou sloužit jako provozní a skladové zázemí objektu, zastřešené místo na uzamčení kol, s možností drobných oprav, pro cyklisty - návštěvníky centra města, případně půjčovna kol či elektrokol. Uvažuje se také o odstranění garáží a vybudování propojení s dalším veřejným prostorem – atriem za Starou radnicí. V 2. NP budou vybourány nepůvodní konstrukce a celý obnovený prostor bude využit pro expoziční účely. Dispozice výstavního sálu, jeho orientace a přímý vstup z hlavní chodby schodiště jsou pro takové využití optimální. Výstavní prostory 113 m2 je případně možné dále rozšířit o přilehlý prostor bývalé šatny o výměře ca. 60 m2 nebo tento prostor může zůstat jako provozní zázemí objektu či jakýchkoliv jiných akcí konaných na Starém náměstí či ve Staré radnici. Užitná plocha podkroví (3. NP) je ca. 330 m2. Podkroví bude využito také pro 12 expoziční účely. V případě možného technického přizpůsobení jsou v objektu pro účely expozice využitelné i rozsáhlé sklepy.

Zaměření expozice

Průzkumem bylo zjištěno, že v nabídce současných muzejních expozic a výstav v Ostrově a okolí chybí souhrnný pohled na bohatou historii města Ostrov a spádového území Ostrovska a také na přírodu Ostrovska a navazujících Krušných hor. Právě toto místo na trhu by mohla nová expozice zaplnit. Návštěvnost nové expozice v historickém centru města lze kvalifikovaně odhadnout na ca. 10 tis. návštěvníků ročně. I zde však ovlivní výši poptávky především atraktivita zpracování expozice a účinný marketing. Proto se předpokládá vytvoření expozice s využitím moderních technologií, interaktivitou, možností rozšiřování a obměn („na každou sezónu něco nového“), což odpovídá současným trendům ve tvorbě expozic, kdy návštěvník očekává zážitek, nikoliv jen poučení. Výstavní prostory by také měly umožňovat další funkce, jako jsou různé doprovodné akce pro různé věkové skupiny, vzdělávací akce pro školy či kroužky, různé tvořivé dílny, kvízy, propojení na vlastní webové stránky apod. 

Předpokládané náklady: 25 mil. Kč – záleží na stavebně – statickém stavu objektu, expozice 5 mil. Kč Předpokládaná doba realizace: 2017-2018  

 

Lázně v Kyselce mají dík laskavému  přístupu KMV nové muzeum 

 

Město Ostrov oslavilo 25 let od podepsání smlouvy o přátelství s bádenským Rastattem

  

 

 

146114_e70926.jpg

Hospodu ve Spessartu (Wirtshaus im Spessart) a Ostrov spojuje osoba Ferdinanda III Toskánského tehdy Velkovévody würtzburského. Ve filmu je také nepřímo zmiňován. Pokud se chcete podívat, jak se žilo za časů velkovévody Ferdinanda ve Spessartském lese, je to přístupné zde:

https://www.youtube.com/watch?v=IC81WoE71qg

 

Navštivte Světovou výstavu ve Vídni z roku 1873:

http://alzbeta-sisi.blog.cz/1509/svetova-vystava-1873

 

 

Členská schůze spolku se bude konat dne 12. 2. 2016, v 17:00 v hostinci u Čermáka (náměstí na Starém Městě). 

 

Pro badatele je nyní k dispozici veřejně přístupný plastický reliéf ČR vytvořený zpracováním laserového skenování povrchu země. Patrné jsou v ní úvozy zaniklých cest, hraniční linie panství, mohylníky i zemní opevnění díky tomu, že na rozdíl od leteckého snímkování tento druh map eliminuje vliv porostu. 

Mapovou aplikaci najdete na adrese:

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=03a3e132724a47b097f6d5d244380569

 

film z roku 1936 o životě v Krušných horách

 

Podpořte návrat divokého koně do Doupovských hor.

 

 

Pozvánka do Skoků, místa vhodného pro meditaci a rozjímání....

 

 

 

Letošní výroční schůze Západočeské pobočky ČAS (Česká archeologická společnost), se uskuteční v sobotu 28. listopadu klasicky v přednáškovém sále ZČM Plzeň. Vstup je volný. Program obvykle začíná v 10:00, ale prý bude ještě upřesněn.