Jdi na obsah Jdi na menu

Personalia

Předseda spolku - Chairman

 


Mgr. Lukáš Hanzl 


Archeolog a historik, absolvent Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, zabývající se především obdobím středověku a raného novověku. Rodák z Ostrova u Karlových Varů 

The Archaeologist and historian, a graduate of the Faculty of Arts University of West Bohemia, which dealing with the period of the Middle Ages and the early modern period. A native of the Ostrov of Karlovy Vary.

 

Místopředseda spolku - Deputy chairman

 

ba59fd11_cssdpark066_kopie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. František Wohlmuth

Radní v Ostrově. Absolvoval obor inženýrská geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Angažuje se rovněž v Klubu českých turistů.

The Councilor in the Ostrov. He graduated in engineering geology at the Faculty of Charles University. Also involved in the Club of Czech Tourists.

 

Hospodář spolku - Treasurer

 

Lenka Nováková.Dis

 

Vystudovala VOŠ Karlovy Vary. Pracuje jako lektor ve společnosti Skřivánek.

She graduated on High vocational school of Karlovy Vary. He works as a lecturer in association Skřivánek.