Jdi na obsah Jdi na menu

Finis coronat opus

Ano konec korunuje dílo, jak tvrdili již staří Římané. Chtěli jsme a stále chceme muzeum zřízené v souladu se zákonem č. 122/2001 Sb. a podle pravidel Icom, mezinárodní muzejní federace, tedy takové to normální standardní muzeum, jako mají všude jinde. Nečekali jsme  rychlý úspěch a vývoj událostí nám dává za pravdu. Naším největším protivníkem ukázaly se být zastydle infantilní představy muzea jako expozice s vitrínami a paní prodávající lístky. Na to konto často se nám vracela otázka "co tam dáme?". Že muzeum vytváří primárně sbírky, aby z nich mohlo vystavovat, je naopak představa člověka se schopností dialektického myšlení. Že se výstavy staví ne podle toho, co tam dáme, ale na základě libreta a scénáře, které se vytvářejí i celé měsíce, ví každý i málo zkušený muzejník. Když město rušilo bývalé infocentrum ve Staré radnici a nemělo pro uprázdněný objekt využití, chopili jsme se příležitosti a požádali jej o zřízení městského muzea.  Původně jsme vyjednávali o tomtéž  s paní ředitelkou Parmovou z DK Ostrov. Po jejím náhlém odvolání jsme se však ocitli opět na začátku. Tehdy jsme hlavně potřebovali, aby město přesunulo obřadní síň do nové radnice v zámku, aby se uvolnil sál konšelů, který jsme zamýšleli jako hlavní reprezentativní výstavní prostoru. K našemu překvapení postavilo se k naší žádosti vedení města zpočátku celkem vstřícně. Avšak, po dvou letech rozhodovacího procesu dospělo k šokujícímu výsledku, že před dvěma lety zrušené infocentrum ve Staré radnici bude nově otevřeno a nedávno otevřené infocentrum v zámku bude naopak zrušeno. K tomu radnice hodlá po starém městě rozmístit pulty informačního systému, ač v klášterním areálu je hned další jen málo vytěžované infocentrum. Předpokládám, že expozice na zámku zaniknou logicky také. Vždyť kdo by je jako odlehlé obsluhoval.

 

 Důvody, proč z ustanovení městského muzea sešlo, nejsou známy.  Argument, že by muzeum bylo drahé, je nesmyslný. Nový projekt infocentra ve Staré radnici má totiž stát cca 4 000 000 Kč za nákup sousedního objektu č. p. 48, dále 25 000 000 Kč na rekonstrukci č. p. 48 a Staré radnice a dále 5 000 000 Kč na zřízení expozice k dějinám města v podkroví objektu. Celkem plánované investiční náklady činí 34 milionů korun. Provozní roční náklady nebyly zatím vyčísleny, ale zdá se, že budou mnohem vyšší než současných cca 600 000 Kč na provoz Staré radnice za rok. Oproti tomu byl náš původní projekt městského muzea minimalistický, více než desetkrát levnější. Počítali jsme sice s navýšením nákladů na provoz, zejména o mzdové prostředky, toto jsme však chtěli optimalizovat zvýšením tržeb ze vstupného. Uvedené kalkulace jako i návrh statusu, organizační struktury, jsme zamýšleli projednat na jednání se zástupci města, k němuž, a nyní již víme proč, nikdy nedošlo.

 

Jelikož je však zřejmé, že s ohledem na stávající projekt infocentra náš projekt městského muzea ve Staré radnici definitivně padá, je třeba oprášit byť poněkud méně šťastný koncept městského muzea v klášterním areálu. Zde bývalé vedení radnice pod vedením tehdejšího starosty Ing. Jana Bureše v roce 2005 na základě strategického plánu města již městské muzeum původně zřídilo. Projekt však nebyl nikdy dotažen a celé muzeum, bylo jako tzv. "posvátný okrsek" a infocentrum (sic!) organizačně přiřazeno Kulturnímu domu Ostrov. Bohužel, protože se na jeho tvorbě a správě nepodíleli skuteční muzejníci, dopadl tento projekt, jak dopadl. Expozice byly morálně zastaralé již v době svého vzniku, artefakty jsou zde presentovány způsobem zcela neodpovídajícím základním muzejním standardům, evedence buď veškerá žádná, nebo je naprosto nevyhovující současným požadavkům. Nedostatek 3D předmětů je zde řešen pomocí tzv. "papírových vitrín" (šlendrián rozšířený v 80. a 90. letech s vynálem xeroxu a počítačových tiskáren). Fragmenty archeologických nálezů jsou zde jen tak vysypány na hromádku, což je naprosto nepřípustný způsob jejich prezentace, fotografie jsou celoročné vystavovány UV záření a tím postupně ničeny etc. etc. Navíc po vzniku výstavky k dějinám města v podkroví Staré radnice se bude zdejší expozice s tou novou obsahově dublovat a stane se zbytečnou.

 

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že klášterní areál potřebuje zásadní změnu náplně i organizační struktury. Připravíme tedy nový projekt městského muzea, který by měl 11 let starý záměr dotáhnout do konce. Za tím účelem bude nutno projednat budoucí transformaci, beztak málo využívaného infocentra v klášterním areálu. Konkrétní objekt pro nás není až tak důležitý, Kancelářské a depozitární prostory jako i badatelny mohou být de facto kdekoliv. Rovněž expozice nemusí být nutně v jediném objektu. Pro nás je koncepce muzea důležitá zejména s ohledem na sbírkotvornou činnost města, kdy je zřejmé, že až sbírky města Ostrov překročí určitou mez stane se profesionální odborná organizace pro péči o ně tak jako tak nezbytnou. Proto se město založení muzea v budoucnu stejně nevyhne. No nic, nechvátáme. V případě muzea jde o projekt na jedno století a více, úkol pro několik generací a mnoho různých profesí a osobností a proto ho nelze uspěchat. Vytrváme.